Mitä CALS on?
CALS on talon- ja laivanrakentamisen sekä varastologistiikan digitalisaatioon kehitetty sovellus, jonka avulla materiaalin- ja tilaus-toimitusketjun hallinta on helppoa. 

Minun työni alkoi, kun CALS:in version 3.0 mobiilisovelluksen käyttöliittymän käytettävyyteen ja visuaalisuuteen tarvittiin kehittäjää. CALS sisältää neljä eri moduulia projektin eri vaiheita varten ja eri käyttäjiä varten. 
Lisätietoja CALSista osoitteissa c4.fi ja cals.fi
Tiimi:
Juha Simula, Senior Process Architect
Kaisa Jakonen, Digital Operations Specialist
Maija Haapakoski, Software Development Engineer
Projekti:
1.12.2021-23.12.2022
Minun päävastuut projektissa:
- käyttäjätutkimus sekä mobiilisovellukseen, että kolmeen desktopilla käytettävään selainpohjaiseen käyttöliittymään
- käyttäjähaastattelut kentällä ja online (rakennusteollisuus, laivanrakennusteollisuus ja varastologistiikka)
- käytettävyyssuunnittelu
- palvelumuotoilutyöpajat
- Design System (ikonit, terminologia, visuaalinen ilme, ohjeistus, värit, jne)